ყველა კურსი

რძის გადამუშავების ტრენინგ- კურსი

კურსი შედგება 12 გაკვეთილის, 1 შუალედური და 1 ფინალური წერისგან.

აგროტურიზმი

კურსი აგროტურიზმის შესახებ

შესავალი სამკურნალო მცენარეებში

ონლაინ კურსი, რომელიც სამკურნალო მცენარეებს გაგაცნობთ.

მებაღეობა

კურსი განკუთვნილია მებაღეობით დაინტერესებული პირებისთვის. კურსის ფარგლებში მსმენელები მიიღებენ ინფორმაციას თანამედროვე სათბურის მოწყობის ძირითადი მახასიათებლების შესახებ, აგრეთვე დეკორატიული მცენარეების გამრავლების (ვეგეტატიური და გენერაციული) ფორმების შესახებ.