ყველა კურსი

აგრიტექი

“აგრიტექი” ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სასწავლო კურსის “აგრიტექი – თანამედროვე და ციფრული ტექნოლოგიები აგრო სექტორში” საბაზისო ნაწილია, რომელიც სპეციალურად აქსელერაციის პროგრამა “ქალი აგრო მეწარმეებისთვის” ფარგლებში შეიქმენა. “აგრიტექი”-ს საბაზისო კურსი ამ ეტაპისთვის ონლაინ კომპონენტს მოიაზრებს, რომლის მიზანიც დაინტერესებული პირებისთვის აგრიტექის მიმართულებით არსებული ინოვაციების და ტენდენციების და ამ სექტორში სტარტაპის შექმნისა და განვითარების ეტაპების გაცნობაა. პროექტი ხორციელდება სილიკონ ველი თბილისის მიერ, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან და ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორობით და USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის მხადაჭერით.

მებაღეობა #2

რძის გადამუშავების ტრენინგ- კურსი

კურსი შედგება 12 გაკვეთილის, 1 შუალედური და 1 ფინალური წერისგან.

აგროტურიზმი

კურსი აგროტურიზმის შესახებ

შესავალი სამკურნალო მცენარეებში

ონლაინ კურსი, რომელიც სამკურნალო მცენარეებს გაგაცნობთ.

მებაღეობა

კურსი განკუთვნილია მებაღეობით დაინტერესებული პირებისთვის. კურსის ფარგლებში მსმენელები მიიღებენ ინფორმაციას თანამედროვე სათბურის მოწყობის ძირითადი მახასიათებლების შესახებ, აგრეთვე დეკორატიული მცენარეების გამრავლების (ვეგეტატიური და გენერაციული) ფორმების შესახებ.