რეიტინგი

“აგრიტექი” ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სასწავლო კურსის “აგრიტექი – თანამედროვე და ციფრული ტექნოლოგიები აგრო სექტორში” საბაზისო ნაწილია, რომელიც სპეციალურად აქსელერაციის პროგრამა “ქალი აგრო მეწარმეებისთვის” ფარგლებში შეიქმენა. “აგრიტექი”-ს საბაზისო კურსი ამ ეტაპისთვის ონლაინ კომპონენტს მოიაზრებს, რომლის მიზანიც დაინტერესებული პირებისთვის აგრიტექის მიმართულებით არსებული ინოვაციების და ტენდენციების და ამ სექტორში სტარტაპის შექმნისა და განვითარების ეტაპების გაცნობაა. პროექტი ხორციელდება სილიკონ ველი თბილისის მიერ, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან და ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორობით და USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის მხადაჭერით.

უფასო
დაშვება

3 საათი

ბოლო განახლება

თებერვალი 1, 2023

სტუდენტები კურსზე

10

ვიდეოების დრო

30 წუთი

კურიკულუმი

    • შესავალი 00:10:00
    • ბაზრის კვლევა და ბიზნეს გეგმა 00:20:00