მცენარეების საკვები ელემენტებით განსაზღვრა და უზრუნველყოფა