5

რეიტინგი

კურსი შედგება 12 გაკვეთილის, 1 შუალედური და 1 ფინალური წერისგან.

უფასო
დაშვება

შეუზღუდავი ხანგრძლივობით

ბოლო განახლება

იანვარი 30, 2022

სტუდენტები კურსზე

140

ვიდეოების დრო

2 საათი, 36 წუთი

კურიკულუმი

  • გაკვეთილი 1 უფასო 00:15:00
  • გაკვეთილი 2 00:13:00
  • გაკვეთილი 3 00:07:00
  • გაკვეთილი 4 00:05:00
  • გაკვეთილი 5 ( ნაწილი 1) 00:14:00
  • გაკვეთილი 5 (ნაწილი 2) 00:06:00
  • გაკვეთილი 6 00:08:00
  • შუალედური შეფასება 00:10:00
  • გაკვეთილი 7 00:04:00
  • გაკვეთილი 8 00:13:00
  • გაკვეთილი 9 00:11:00
  • გაკვეთილი 10 00:07:00
  • გაკვეთილი 11 00:06:00
  • გაკვეთილი 12 00:12:00
  • დასკვნითი შეფასება 00:25:00